આરોગ્ય

   સંગીતની માનવમનના આવેગો પર અદભુત અસર થાય છે.આપણે જાણીએ  છીએ 
કે શરીરની બીમારીનું મૂળ મનની બીમારી છે.મન બીમાર તો તન બીમાર. 'music therapy'
પર વિશ્વમાં research ચાલી રહી છે.પ્રયોગો થતા રહે છે.સંગીતની માનવ મન પર સીધી જ 

posted by Kant on the 30th Jun 2016
વિશ્વભરમાં સાતમી એપ્રિલ વિશ્વ આરોગ્ય દિન તરીકે ઉજવાય છે. થઇ હતી.ગત વર્ષોમાં મહા ભયંકર રોગો શીતળા, ક્ષય, મલેરિયાના સુક્ષ્મ જીવોનો નાશ કરવાની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. વિશ્વભરમાં આરોગ્યની સુધારણા માટે ડબ્લ્યુ.એચ.ઓ.મહત્વની કામગીરી કરે છે.
posted by Jagruti Rasikla... on the 7th Apr 2016

“દરેક કિશોરી જાગૃત અને તંદુરસ્ત બને, જેથી એક સુંદર સમાજનું નિર્માણ થાય.” આ ઉદ્દેશ્યને પાર પાડવા સખી સંગિની દ્વારા દર મહિને ભૂતેશ્વરના મહાદેવ ફળિયામાં કિશોરીઓને આરોગ્ય, શિક્ષણ અને માનસિક રીતે સરભર થવા માટે તાલીમ આપવામાં આવે છે.

posted by mayur.maheswary on the 17th Aug 2015

મહિલા સશક્તિકરણની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરતા ભુજના સખિ સંગિની જુથ દ્વારા શહેરના બાપાદયાળૂનગરમાં 'મમતા દિવસ'ની ઉજવણી કરાઇ હતી.

posted by jayanjaria on the 13th Aug 2015

એક નાગરિક તરીકે જો આપણે એટલું સમજી શકીએ કે "કચરા વ્યવસ્થાપન"નું મહત્વ શું છે તો ભુજની દરેક કોલોની 'દેવ એવેન્યુ' બની રહે.

posted by dharmesh.antani on the 15th Jul 2015

સંસારમાં જેટલા પ્રાણી છે તેમનાં શરીર આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી એમ પાંચ મહાભૂત તત્વોમાંથી બનેલા છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ પંચમહાભૂત તત્વનું સ્વરૂપ શરીરમાં વાત, પિત્ત અને કફના રૂપમાં રહેલું હોય છે.

posted by Kant on the 17th Jun 2015

પૃષ્ઠો