રેડિયોલોજી ભુજ

Name Phone Address Timing
Dr. Kripalsinh N. Jadeja
ડો. ક્રીપાલસિંહ એન. જાડેજા
Kachchh Radiology and Imaging Center
કચ્છ રેડિયોલોજી એન્ડ ઈમેજિંગ સેન્ટર
(Sonography/ X Ray /Mamography /MRI / CT scan / OPG in Bhuj)
02832-222178
Opp. Jainacharya School
Near Santosh Tower
Bhuj
24h
Dr. Bhaven Shah
ડો. ભાવેન શાહ
(Radiologist in Bhuj)
(M) 9924967677
Opp. Rotary hall
Near
English School
Bhuj
From 10:30 to 13:00
And from 15:00 to 21:00
Dr. Archana J. Salvi
ડો. અર્ચના જે. સાલ્વી
(Radiologist in Bhuj)
02832-224726
Hospital road
Near Golden place
Bhuj
24 hrs
Dr. Krishnakant Vaghela
ડો. ક્રિષ્ણકાન્ત વાઘેલા
(Radiologist in Bhuj)
02832-221509
Bhuj

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.