ભુજ- નગોર રોડ- રાયધણપર

છકડા સ્ટેન્ડ: વી.ડી.સર્કલ/ શાક માર્કેટ

 છકડાના સ્ટોપ:

  • રાયધણપર

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.