આઈ\બોડી ડોનેશન ભુજ

Name Phone Address Timing
Lions Club
લાયન્સ કલબ
ભુજ
(Eye & Organ Donation in Bhuj)
02832-255990
02832-252220
Hospital road
Bhuj
KVO
ક.વી.ઑ. ભુજ
(Eye & Organ Donation in Bhuj)
02832-252041
Opp. V.D. High school
Bhuj

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.