Solved concerns

Before After Infos Latest updates Status
ભુજમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ મૂકી ટ્રાફિક સમસ્યા હલ કરવી જોઈએ.
Solved with : Traffic Police
૩૧-૦૧-૨૦૧૪ :‌ આગામી ૩જી ફેબ્રુઆરીએ ભુજના જુબિલિ ગ્રાઉન્ડ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ મુકવામાં આવશે.

Solved

સંસ્કાર નગરમાં રસ્તા બનાવવાની જરૂર છે.
Solved with : Municipality
૧૦ માર્ચ ૨૦૧૪ના રોજ સંસ્કરનગરનો રસ્તો બની ગયો છે.

Solved

આગામી ૧૫ મી ઓગ્સટ ની ઉજવણી ભુજ ખાતે થવાની હોઇ તાત્કાલીક અસરે સહેરના માર્ગો પર ટ્રાફિક સિગ્નલ મુકવા જોઇએ.
Solved with : Traffic Police
01/02/2014 : આગામી ૩જી તારિખે જુબિલિ ગ્રાઉન્ડ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ્ મુકવામાં આવશે.

Solved

પ્રભુનગર, કોડકી રોડને ગટર અને સફાઈ ની જરૂર છે.
Solved with : Municipality
01/2014 : ગટર લાઇન નાખવાની કામગીરિ ચાલુ થઇ ગઇ છે તેમજ સહજીવન દ્વારા સફાઇ કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે.

Solved

Street cleaning in Vayda Dela
Solved with : Municipality
આ વિસ્તારમાં શેરી સફાઇ કરવામાં આવી છે.

Solved

ઉપલીપલ રોડ વોરસાતના ડેલા નજીક ખુબજ કચરા પડેલ છે.
Solved with : Municipality
નગરપાલિકા દ્વારા તા. 19/07/2013 ના રોજ અપડેટ: ફરિયાદ ધ્યાને લીધી છે. આ વિચારણા ઇનચાર્જ ને 9428213561 ઉપર SMS કરીને પણ ફરિયાદ લખવી શકો છો.

Solved

સહજાનંદ બંગલોસ પાસે પાણી માટે ખોડાયેલા ખાડા પુરવાની જરૂર છે.
Solved with : Municipality
Date :20/04/2013 Action : કાશિસ કે ભાગદેવ દ્વારા રજૂઆત : સહજાનંદ બંગલોસ પાસે પાણી માટે ખોડાયેલા ખાડા પુરવાની જરૂર છે.

Solved

રાવલવાડી રીલોકેસનમાં સહયોગનગરથી સેવેન સ્કાઈ હોટલ વચ્ચે બંધ રોડ લાઇટ ચાલુ કરો.
Solved with : Municipality
નગરપાલિકા દ્વારા અપડેટ તા. 19/07/2013: PGVCL નું કનેકસન લેવાની કામગીરી પ્રોસીજરમાં છે.

Solved

પૃષ્ઠો