Bhuj Concerns Public Dashboard

પૃષ્ઠો

Photo Infos Status
ભુજમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ મૂકી ટ્રાફિક સમસ્યા હલ કરવી જોઈએ. - 30/08/2013
Latest update : ૩૧-૦૧-૨૦૧૪ :‌ આગામી ૩જી ફેબ્રુઆરીએ ભુજના જુબિલિ ગ્રાઉન્ડ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ મુકવામાં આવશે.
See more

Solved

સંસ્કાર નગરમાં રસ્તા બનાવવાની જરૂર છે. - 12/04/2013
Latest update : ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૪ના રોજ સંસ્કરનગરનો રસ્તો બની ગયો છે.
See more

Solved

આગામી ૧૫ મી ઓગ્સટ ની ઉજવણી ભુજ ખાતે થવાની હોઇ તાત્કાલીક અસરે સહેરના માર્ગો પર ટ્રાફિક સિગ્નલ મુકવા જોઇએ. - 05/07/2013
Latest update : 01/02/2014 : આગામી ૩જી તારિખે જુબિલિ ગ્રાઉન્ડ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ્ મુકવામાં આવશે.
See more

Solved

પ્રભુનગર, કોડકી રોડને ગટર અને સફાઈ ની જરૂર છે. - 13/06/2013
Latest update : 01/2014 : ગટર લાઇન નાખવાની કામગીરિ ચાલુ થઇ ગઇ છે તેમજ સહજીવન દ્વારા સફાઇ કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે.
See more

Solved

Street cleaning in Vayda Dela - 01/06/2013
Latest update : આ વિસ્તારમાં શેરી સફાઇ કરવામાં આવી છે.
See more

Solved

ઉપલીપલ રોડ વોરસાતના ડેલા નજીક ખુબજ કચરા પડેલ છે. - 01/07/2013
Latest update : નગરપાલિકા દ્વારા તા. 19/07/2013 ના રોજ અપડેટ: ફરિયાદ ધ્યાને લીધી છે. આ વિચારણા ઇનચાર્જ ને 9428213561 ઉપર SMS કરીને પણ ફરિયાદ લખવી શકો છો.
See more

Solved

સહજાનંદ બંગલોસ પાસે પાણી માટે ખોડાયેલા ખાડા પુરવાની જરૂર છે. - 20/04/2013
Latest update : Date :20/04/2013 Action : કાશિસ કે ભાગદેવ દ્વારા રજૂઆત : સહજાનંદ બંગલોસ પાસે પાણી માટે ખોડાયેલા ખાડા પુરવાની જરૂર છે.
See more

Solved

રાવલવાડી રીલોકેસનમાં સહયોગનગરથી સેવેન સ્કાઈ હોટલ વચ્ચે બંધ રોડ લાઇટ ચાલુ કરો. - 22/04/2013
Latest update : નગરપાલિકા દ્વારા અપડેટ તા. 19/07/2013: PGVCL નું કનેકસન લેવાની કામગીરી પ્રોસીજરમાં છે.
See more

Solved

પૃષ્ઠો