a blog by Arif Meman

This user has not yet shared any articles on Bhuj Bole Chhe. Come back later....

About the author

a blog by Arif Meman

હું માંડવીનો વતની છું પણ છેલ્લા ૮ વર્ષથી ભુજમાં રહું છું.
હું કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં એમ.એસ.ડબલ્યુ. નો અભ્યાસ કરુ છું.
ફોટોગ્રાફી, ઐતિહાસિક સ્થળોએ ફરવું ગમે છે.
ભુજ બોલે છે ના પ્લેટફોર્મ દ્વારા ભુજમાં અનેક બાબતો છે જે બદલાવવા બીબીસી માં જોડાયો છું.