Waste management

this bluebin is only use for wet waste,no any other waste put it in it.this waste takeing by gwala every day for his cattel...

 

location is kalubha no delo -near vaijnath sheri.

posted by dharmesh.antani on the 4th Jan 2013

ભુજ શહેરના ભરચક એવા ગેરવાળી વંડી નજીક આવેલ વૈજનાથ શેરી વિસ્તારના સક્રિય બહેનો એ કરેલ સ્વચ્છતા બાબત કામગીરી અંગે જણાવતા ગૌરવ અનુભવાય છે કારણ કે આપણા વિસ્તારની સ્વચ્છતા આપણે ન રાખીયે તો કોણ રાખે?

posted by dharmesh.antani on the 29th Dec 2012

પ્લાસ્ટિક આજે આપણા જીવનનું એક અભિન્ન અંગ બની ગયું છે. ખરેખર કહીએ તો પ્લાસ્ટિક માનવ સમુદાય માટે એટલું આવશ્યક બની ગયું છે, જેમ ભોજન અને પાણી.

posted by dharmesh.antani on the 29th Dec 2012

ભુજ શહેરમાં ભરચક વિસ્તાર એવા વાણિયા વાડ અને મહેરઅલી ચોકની નજીક પાંજરાપોળ શેરી આવેલ છે.

posted by dharmesh.antani on the 29th Dec 2012

Pages