animal hostel

ભુજમાં શહેરમાં "ભુજ શહેર પશુ ઉછેરક માલધારી સંગઠન" અને પશુપાલન વિભાગ દ્વારા શરુ કરવામાં આવેલ ઢોરવાળાના પશુઓનું તાજેતરમાં રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

Article posted on the 9th Mar 2019

ભુજ શહેર સીમાડા પર્વતીય, જંગલો, સુકી, પિયત ખેતીવાળા વિસ્તારોથી ઘેરાયેલુ છે. ભુજમાં અન્ય સ્થાનીક સમાજોની સાથે બન્ની, પાવર પટી, તેમજ અન્ય માલધારી વિસ્તારોમાંથી કાયમી સ્થળાંતરીત કરીને આવેલા લોકો સ્થાયી થયાં છે. જેમણે પશુપાલન આધારિત આજીવીકા વિકસાવી છે.

Blog entry posted on the 22nd May 2015