સીદી સમાજના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ

લીયાકતઅલી હાજીકાસમ જમાદાર- પ્રમુખ સીદી સમાજ

medium_dsc_7084_0.jpg

સરનામું : ૧૦૫, બકાલી કોલોની, કોડકી રોડ, પાટવાડીનાકા બહાર, ભુજ-કચ્છ.

જન્મ તારીખ : ૦૯/૦૬/૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ : ભુજ

અભ્યાસ : એસ.એસ.સી.

વ્યવસાય : સિનિયર આસીસટન્ટ-પીજીવીસીએલ તેમજ અખિલ ગુજરાત વિદ્યુત કામદાર સંઘના જોઇન્ટ જનરલ સેક્રેટરી.

છેલ્લા ૧૧ વર્ષથી સીદી સમાજના પ્રમુખ છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!