ભુજની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ

Name Standard Contact Address
Shree Swaminarayan Kanya Vidhya Mandir
શ્રી સ્વામીનારાયણ કન્યા વિદ્યામંદિર
9 to 12 02832-299231 Mirzapar Road, Bhuj-Kutch
Sheth V.D Highshcool
શેઠ વી.ડી.હાઇસ્કૂલ
6 to 12 02832-220691 Opp.Bhajap Kryalay,Near.Jayant Curcle, Bhuj-Kutch
Ma Ashapura English Highsecndory School
માં આશાપુરા અંગ્રેજી માં.શાળા
10 to 12 02832-9879560905, 231516, (M)- 9824497990 Pramukhswami Nagar Road, Bhuj – Kutch
Muslim Educations Highshcool
મુસ્લિમ એજ્યુકેશન હાઇસ્કૂલ
1 to 12 02832-230479 Airpor Road, Opp. Odhva Vilaa,Bhuj -Kutch
Adhrsh Nivasi Kanya Vidhyalay
આદર્શ નિવાસી શાળા
8 to 12 02832-222418
Matru Shree . R.D. Varsani Kumar Vidhyalay
માતૃશ્રી આર.ડી.વરસાણી કુમાર વિદ્યાલય
1 to 10 02832-230099 C/O Sardar Patel Vidya Sankul, Mundra Road, Bhuj-Katchchh, 370001
Ma Ashapura Gujrati High Secondary School
માં આશાપુરા ગુજરાતી માં શાળા
1 to 12 02832-231515, 230479 Pramukhswami Nagar Road, Bhuj – Kutch
Sent Jeviyars Highschool
સેન્ટ જેવિયર્સ હાઇસ્કૂલ
1 to 12 02832-250093, 250172, (M)- 9427668875 Opp.R.T.O Office,Bhuj Kutch
Shree Sanskar School And Collage
શ્રી સંસ્કાર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ
1 to 12 02832-653058, 653059 Airpot Road ,BHUJ -Kutch
Shree Mati P.C.V. Maheta Highschool
શ્રીમતિ પી.સી.વી.મહેતા હાઇસ્કૂલ
02832-222707
Shree Indrabai Higschool
શ્રી ઈન્દ્રાબાઈ ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલ
9 to 12 02832-223047 Opp.Busstop,Near Nagarpalika ,bhuj -kutch
Chanky Acedami
ચાણક્ય એકેડમી
1 to 12 02832-235082, 235084 Opp. Kskv Kachchh University, Bhuj - Mundra Road, Bhuj -Kachchh. Pin-37000
Shree Svaminarayan Highschool
શ્રી સ્વામીનારાયણ ઉ.મા (વિ.પ્ર ) સ્કૂલ
1 to 12 02832-220764, 227065 Sankar Nagar,Bhuj -Kutch
Ajramarji Highschool
અજરામરજી હાઇસ્કૂલ ( ગુજરાતી )
1 to 12 02832-222220, 216563 Opp.Lions Hall,Hospital Road, Bhuj-Kutch
Shree Svaminarayan Vidhyalay
શ્રી સ્વામીનારાયણ વિદ્યાલય
1 to 12 02832-220764 Sankar Nagar,Bhuj -Kutch
Shree Irishmi Madhymik School
શ્રી રીશીમી માધ્યમિક શાળા
02832-, (M)- 9375216499
Vahedana Madhymik School
વહાદના માં.શાળા
1 to 10 02832-645310 Motapir Road, Bhuj -Kutch
Shree Rangval Madhymik High School
શ્રી રંગવાલા માં .શાળા
02832-227100, (M)- 9879827037
Shree Olfrendhigschool
શ્રી ઓલ્ફ્રેડ હાઇસ્કૂલ
8 to 12 02832-223341, (M)- 9909971679 Near,Kuthc Musiam,Bhuj-Kutch.
Shree G.M.D.C. Highschool
શ્રી જી.અમે.ડી.સી.હાઇસ્કૂલ
02832-283243
Shree Matruchaya Kanya Vidhyalay
શ્રી માતૃછાયા કન્યા વિધાલય
9 to 12 02832-255147, 257585, (M)- 9979253810 Behind Ghass Vandi ,BHUJ -Kutch
Shre Kacchi Leva Patel Knyavidhyalay
શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ કન્યા વિદ્યાલય
02832-255722
Shre Patidar Knya Vidhyalay
પાટીદાર કન્યા વિધાલય
1 to 10 02832-220112, (M)- 98793022154 Opp.Dr.Vegad Hospital ,BHUJ Kutch
Jenacharya Shree Ajramarji Highschool
જેનાચાર્ય શ્રી અજરામરજી હાઇસ્કૂલ
9 to 12 02832-222220
Sinchan School
સિંચન સ્કુલ
1 to 5 02832-652062 ZN Patel MSW Collage Campus, Behind Railway Station, Bhuj-370001.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!