શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ જિનાલય

કચ્છના રાજના સમયમાં ૧૦૦૮ દાદા કલ્યાણસાગર સુરીશ્વરજી મ.સા. ના ઉપદેશથી ભુજના અચલગચ્છ સંઘ દ્વારા સંવત ૧૬૩૩માં શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ જિનાલયનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે. સમયાંતરે જિનાલય જીર્ણ થઇ જતાં સંવત ૧૮૪૯માં પ્રથમ જીર્ણોધ્ધાર કરવામાં આવ્યો. આ જિનાલય પાંચ વખત જીર્ણોધ્ધાર પામેલ છે જે છેલ્લે ૨૦૦૧ના ભુકંપ બાદ કલકત્તાના દાતા તરફથી જીર્ણોધ્ધાર કરવામાં આવેલ છે.


આ જિનાલયની વિશેષતા એ છે કે તેનું નિજ મંદિર સંપુર્ણ કાચનું બનેલ છે. ભુકંપમાં ઘણા કાચ તુટ્યા હતા જે ફરી આબેહુબ તૈયાર કરી દેવામાં આવેલ છે.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!