ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર ભુજ

Name Phone Address Timing
Kachchhi Leuva Patel Hospital
કચ્છી લેવા પટેલ હોસ્પિટલ
(Physiotherapy Center in Bhuj)
Mundra road
Leva patel hospital Campus
Bhuj
From 9:00 to 18:00
Lions Club
લાયન્સ કલબ ભુજ
(Physiotherapy Center in Bhuj)
02832-255990
02832-252220
Lions Bhavan
Opp. Aakar add
Hospital road
Bhuj
From 9:30 to 13:30
And from 15:00 to 20:00
KCRC
કેસીઆરસી
(Physiotherapy Center in Bhuj)
02832-252041
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!