ડાયાલીસીસ ભુજ

Name Phone Address Timing
Kachchhi Leuva Patel Hospital
કચ્છી લેવા પટેલ હોસ્પિટલ
(Dialysis in Bhuj)
02832-231122
-mundra road
Leva patel hospital
Bhuj
From 9:00 to 13:00
And from 15:00 to 19:00
LNM Lions Hospital
lnm લાઇન્સ હોસ્પિટલ
(Dialysis in Bhuj)
02832-224098
lions bhavan
opp.aakar add
hospital road
-kutch Bhuj
From 10:30 to 13:00
And from 15:00 to 21:00

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!