હાટકેશ્વર મંદિર

નાગર જ્ઞાતિના ઇષ્ટદેવ શ્રી હાટકેશ્વરનું સ્થાનક "હાટકેશ્વર મંદિર" છે . ભુજ શહેરની સ્થાપના વખતે જ એટલે કે ૧૬મી સદિની શરુઆતમાં જ આ મંદિરની સ્થાપના થઇ છે . કચ્છના મહારાવના આદેશ મુજબ આ મંદિરના નિભાવ માટે કચ્છની આસપાસના ગામોની ખેતીમાંથી જે આવક થાય તેમાંથી અમુક હિસ્સો આપવામાં આવતો.

વર્ષોથી નાગર જ્ઞાતિનો વાર્ષિક પાટોત્સવ આ મંદિરમાં ઉજવાય છે . તેમજ નાગર જ્ઞાતિના અનેક પ્રસંગો પણ અહિ મનાવાય છે . જાન્યુઆરી-૨૦૦૧ના ધરતીકંપમાં આ મંદિરને નુક્સાન થયું હોતાં નવું પરીસર નિર્મિત કરવામાં આવ્યું. મંદિરની એકબાજુએ વડવાળો યુનિટ હતો જ્યાં નાગરી નાતનું જમણ થતું. તે વખતે નાતમાં તમામ પૂરુષોએ હાટકેશ ભગવાનની પુજા કરી ધોતીયું પહેરીને જ પ્રવેશ કરવાનો રિવાજ હતો . ભુકંપ બાદ જગ્યાના અભાવે છ્ઠ્ઠીબારી પાસેના હાટકેશ કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે નાતનો પાટોત્સવ ઉજવાય છે, જેમાં આજે પણ પિરસનારા લોકો ધોતી પહેરે છે .

img_0160.jpg

હાટકેશ્વર મંદિરમાં આવેલ મીઠા પાણીનો કુવો જે આજે પણ ઉપયોગમાં છે.

આ મંદિરમાં કુવો આવેલ છે જેમાંથી થોડા સમય પહેલાં એટલે કે અંદાજે ૨૦ વર્ષ પહેલાં ઉપરથી પાણી વહેતું. તેમજ આજે પણ આ કુવો પીવાના પાણી માટે લોકો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે .

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!