જેઠી મલ્લની વંડી (સ્વ. ઘેલાભાઇ ત્રિકમજી જ્યેષ્ઠિ સમાજવાડી)

વૈશાખ સુદ ૧૩ સંવત ૧૯૭૮ ઇ.સ.ના દિવસે આ વંડીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જેઠીમલ સમાજ આ વંડીનો વિવિધ પ્રસંગો પર ઉપયોગ કરે છે. આ વંડીમાં આવેલું મહાદેવનું મંદિર ભુજના સ્વામીનારાયણ મંદિરથી પણ પહેલાં બનેલું હોવાનું જાણવા મળે છે. રાજાશાહિમાં આ જગ્યાએ રાજાના ઘોડા બાંધવામાં આવતા. રાજાના સિપાઇ તરીકે જેઠીમલ સેવા આપતા તેથી બદલામાં રાવ તરફથી આ જગ્યા સમાજવાડી તરીકે આપવામાં આવી હતી. જેઠીમલના પુરુષો ઉપરાંત સ્ત્રીઓ રાજપરિવારના કુંવરો માટે 'ધાઉમા' તરીકે સેવા બજાવતી હતી. તેથી આ આખો સમાજ રાજપરિવાર સાથે ઘનિષ્ટ સબંધ ધરાવતો હતો. ભૂકંપમાં નુક્સાન પામ્યા બાદ આ સમાજવાડીનું પુન:નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.

આ વંડીની વિશેષતા એ છે કે અહિં કચ્છના મહારાવશ્રી ખેંગારજી પહેલાની પંચધાતુમાંથી બનેલી વિશાળ મુર્તિ આવેલી છે. સમગ્ર કચ્છમાં કદાચ રાવશ્રીની આવી પ્રતિમા જોવા મળતી નથી.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!