ભીડ ચોક-ચબુતરો

ભીડ વિસ્તાર અહિં ચાલતા વેપારને કારણે ભીડ ભરેલો રહેતો હોવાથી 'ભીડ ચોક' કહેવાયો. ૫૦ વર્ષ પહેલાં આ વિસ્તારમાં અનાજના ઢગલા લઇને વેપારીઓ બેસતા અને એ ઢગલામાંથી પસંદ કરી ગ્રાહકો ધાન ખરીદતા. ભુજ અને ભુજ બહારથી આવતા ગ્રાહકોના કારણે આ વિસ્તાર અતિ ભીડ બર્યો રહેતો હોવાથી તેને ભીડ ચોક કહેવાયો. આજે પણ આ વિસ્તારમાં અનેક વેપારી કામગીરી ચાલે છે જેમાં દર રવિવારે વપરાયેલી ચીજવસ્તુઓ ઓછા ભાવે વેંચવા માટેની હાટડીઓ ધમધમે છે જેમાં ઘરવખરી સહિત અનેક સામગ્રી મળી રહે છે.


આ ભીડ ચોકની વચોવચ એક ઐતિહાસીક ચબુતરો આવેલ છે. સંવત ૧૯૫૩માં આ ચબુતરો બાંધવામાં આવ્યો હોવાનું ચબુતરાની અંદર આવેલ શીલાલેખ પરથી જાણી શકાય છે. ૨૦૦૧ના ધરતીકંપમાં કલાત્મક બાંધકામ ધરાવતો ચબુતરાને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. ભુકંપ બાદ ચબુતરો બનાવવામાં તો આવ્યો છે પણ જુના બાંધકામ પ્રમાણે બનાવાયો નથી. આજે છેલ્લા દસ વર્ષથી અલીફભાઇ ખલીફા ચબુતરો સંભાળે છે જેમાં આસપાસના લોકો તેમના ઇજાગ્રસ્ત કબુતરો રાખી જાય છે. એ કબુતરોને અલીફભાઇ સુપાર્શ્વ જૈન મંડળ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલી આપે છે.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!