Bhuj Concerns Public Dashboard

Photo Info Status
ખેંગાર પાર્ક ના પછવાડે ફાટલ તળાવ ના પાણી નિકાલ માટે તેટલીજ પહોળાઈ નો પુલ બાંધવા ની જરૂર છે. - 05/07/2013
Latest update : નગરપાલિકા દ્વારા તા. 19/07/2013 રોજ આપ્દેત : ખેંગારબાગ અને સ્મૃતિબાગ પાસે પુલ બનાવેલ છે. હાલમાં રામાનિયા તેંકનું વહેણ વર્ષોથી બંધ થયા પછી તબક્કાવાર ખોલવામાં આવશે ત્યાર પછી પાણી નિકાલ માટે આ ઓગણ પણ ઉપયોગમાં લેવાશે.
PAVEMENT FOR PEDESTRIANS URGENTLY REQUIRED ON THE ROAD FROM VIVEKANAND STATUE TO MANDVI OCTROI. - 10/08/2013
Latest update : Date : Action :
પાવડી પરીસરની કાયાપલટ થાય તેવી અપેક્ષા - 19/08/2013

મેળા માટે જાહેર રસ્તાઓ ખોદવા ના જોઈએ. - 30/08/2013
Latest update : Date : Action : ગયા વર્ષે નગર સેવા સદન ના પેજ પર જાણ કરેલ હતી ...
Lack of dustbin around Hamirsar lake - 09/04/2013
Latest update : નગરપાલિકા દ્વારા અપડેટ : સૂચન ધ્યાને લીધેલ છે. અમલ કરવામાં આવશે.
જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં જીઈબીની ડીપીની આજુ બાજુ ખુબ જ ગીચ ઝાડી કાપવી જરૂરી છે - 28/10/2013

HUGE HEAP OF PLASTIC,POLYTHENE AT THE WAY OF BHUJIYA HILL - 07/02/2014

પ્રમુખસ્વામીનગરમાં સીટી બસ માટેનું પિકઅપ સ્ટેશન અનિવાર્ય છે - 12/02/2014

Pages