a blog by Chatthi Bari Mahila Mandal

About the author

a blog by Chatthi Bari Ma...

આઝાદીના અગિયાર વર્ષ પહેલાં ૧૯૩૬માં આ મંડળની સ્થાપના થયેલ. જયારે આ મહિલા મંડળની સ્થાપના થઇ ત્યારે મહિલા મંડળમાં કોઇ સમજતું પણ નોતું. ત્યારે આ મહિલા મંડળે બહેનોના અનેક પ્રશ્નો હલ કરી વિકાસ અને કૌશલ્યનાં શિખરો સર કર્યાં હતા. એટલું જ નહી. ભુજની સાહિત્યિક, સામાજીક, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો ધબકાર ઝીલના હૃદયસમુ એનું સ્થાન હતું.

The editor selection :