a blog by mshdarji

This user has not yet shared any articles on Bhuj Bole Chhe. Come back later....

About the author

a blog by mshdarji

હું મારા મિત્રો  મારા આજુબાજુના લોકોને મોટીવેટ કરીશ. કે તમે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય એટલો ઓછો કરે.  પછી અમે બધા ભેગા મળીને ભુજની અથવા અમારા એરિયાના લોકો ને પોતાનો કચરો એક નક્કી કરેલ પાત્રમાં નાખે તે રીતે  એમને કરેતે પછી એમાં બધાના સહયોગથી એરિયા ની બહાર એક જગ્યા પસંદ કરીને  ત્યાં  આ કચરા નો નિકાલ લાવવાનો  પ્રયાસ કરીશ. હું પાણીનો બગાડ નહીં કરૂ..