News on a map

Latest updates of citizens concerns

Photo Info Status
પ્રમુખસ્વામીનગરના પ્રથમ્ ગેટથી બીજા ગેટ સુધીના રસ્તાની હાલત બિસ્માર - 03/04/2014
Latest update : હેમલતાબેન ગોર અને નિમાબેન આચાર્ય બન્નેને રુબરુ મળીને જાણ કરેલ છે. તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે રોડના કામ મંજુર થઇ ગયા છે. પણ હજી કોઇ જ કામગીરી થઇ નથી.
કેમ્પ વિસ્તારમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય - 03/04/2014
Latest update : નગરપાલિકામાં વારંવાર લેખિત મૌખિક રજુઆતો કરેલી છે.
Spoiling of water due to damage line in bhuj. - 28/03/2014
Latest update : Society builder already register this complaint to bhuj, nagar palika. I complained in water branch of Municipality. Still no action taken.
પ્રમુખસ્વામીનગરના ગુણાતીત ચોકમાં કોમ્યુનીટી હોલ બનવો જોઇએ - 13/02/2014

સંસ્કાર નગરમાં રસ્તા બનાવવાની જરૂર છે. - 12/04/2013
Latest update : ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૪ના રોજ સંસ્કરનગરનો રસ્તો બની ગયો છે.

Solved

ભુજમાં રસ્તા, પાણી અને ગટરની સમસ્યાનું નિવારણ અનિવાર્ય ! - 14/03/2014